Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası

BİLİYİN GÜCÜ İDMANIN ZİRVƏSİ

İxtisasını seç

Bizim missiyamız Azərbaycanda sağlam nəsillərin yetişməsinə ciddi töhfə vermək və ölkənin beynəlxalq idman oyunlarında həm iştirakında, həm də təşkilatında əldə etdiyi nailiyyətləri qoruyub saxlamaq və daha da inkişaf etdirməkdir.