Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası

Keyfiyyət təminatı şöbəsi

Keyfiyyət təminatı şöbəsinin müdiri: Fikriyyə Məmmədova

Email: fikriyya.mammadova@sport.edu.az

 

Şöbə 2 bölmədən ibarətdir:

  • Təhsilin keyfiyyəti bölməsi

Müdir:

Email:

  • Monitorinq və qiymətləndirmə bölməsi 

Müdir: Bayramova Zərifə

Email: zarifa.bayramova@sport.edu.az

 

Sənədlər: