Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası

Keyfiyyət təminatı şöbəsi

Şöbənin müdiri: Fikriyyə Məmmədova

Email: fikriyya.mammadova@sport.edu.az

Şöbə 2 bölmədən ibarətdir:

  1. Təhsilin keyfiyyəti bölməsi
  2. Monitorinq və qiymətləndirmə bölməsi

ASAPES KTŞ-nin 2022/2023-cü tədris ilinin II yarısı üçün iş planı