Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası

Sənədlərlə iş və icraya nəzarət şöbəsi

Sənədlərlə iş və icraya nəzarət şöbəsinin müdiri: Sevinc İsaqova 

Email: sevinc.isagova@sport.edu.az

 

Şöbə 3 bölmədən ibarətdir:

  • Sənədlərlə iş və vətəndaş müraciətləri bölməsi

Müdir: Qurbanova Gülnarə

Email: gulnara.gurbanova@sport.edu.az

  • Sənədlərin icrasına nəzarət bölməsi

Müdir: Əsgərova Ruhəngiz

Email: gulnara.gurbanova@sport.edu.az

  • Arxiv

Müdir: Abdullayeva Afaq

Email: afaq.abdullayeva@sport.edu.az

 

Sənədlər:

 

 

 

İş planları:

 

Hesabatlar: