Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası

Tədris-metodiki şura