Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası

Tariximiz

Əsri haqlayan tarix, Zaqafqaziyanın ilk idman ali məktəbi