Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası

Beynəlxalq əlaqələr şöbəsi

Beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin müdiri: Cəmilə İsmayılzadə

Email: jamila.ismayilzada@sport.edu.az

 

Sənədlər: