Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası

Magistratura şöbəsi