Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası

Tədris hissəsi

Tədris hissəsinin müdiri: Nazim Abbasov

Email: nazim.abbasov@sport.edu.az

 

Tədris hissəsinin müdir müavini: Şəfa Axundova

Email: shafa.akhundova@sport.edu.az

 

Tədris hissəsinin müdir müavini: Təhnəgül Qurbanova

Email: tahnagul.kazimova@sport.edu.az

 

Şöbə 2 bölmədən ibarətdir:

  • Tədrisin planlaşdırılması və proqnozlaşdırılması bölməsi 

Müdir: Rüstəmli Afət

Email: afat.rustamli@sport.edu.az

  • Dövlət nümunəli sənədlərlə və tələbələrlə iş bölməsi 

Müdir: Qurbanova Təhnəgül

Email: tahnagul.kazimova@sport.edu.az

 

Sənədlər: