Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası

Nizamnamə

Aşağıda təqdim olunan link vasitəsi ilə Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının Nizamnaməsi ilə tanış ola bilərsiniz:
Nizamnamə sənədi