Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası

Nizamnamə

Aşağıda təqdim olunan link vasitəsi ilə Azərbaycan İdman Akademiyasının Nizamnaməsi və Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının yenidən təşkili və Nizamnaməsinin təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə tanış ola bilərsiniz: