Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası

Qiyabi təhsil üzrə şöbə

Qiyabi təhsil üzrə şöbənin müdir vəzifəsini icra edən müdir müavini: Ələkbər Hüseynov 

Email: alekber.huseynov@sport.edu.az

 

Sənədlər: