Azerbaijan State Academy of Physical Education and Sport

Maliyyənin əsasları və mühasibat uçotu

Tədris proqramına keçid