Azerbaijan State Academy of Physical Education and Sport

Tərəfdaş universitet və təşkilatlar

Biz inanırıq ki, beynəlxalq idman və bədən tərbiyəsi sahəsi üzrə tədris və tədqiqat işlərinin aparılması,

  dünyanın qabaqcıl universitetləri ilə tərəfdaşlığın qurulması ən vacib amillərdəndir.