Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası

Tədbirlərin təşkili üzrə şöbə

Tədbirlərin təşkili üzrə şöbənin müdiri: Xəyyam Abbasov 

Email: khayyam.abbasov@sport.edu.az

 

Sənədlər: