Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası

SABAH Mərkəzi

SABAH Mərkəzinin müdiri: Lalə Əhmədova

Email: lala.ahmadova@sport.edu.az

 

SABAH Mərkəzinin müdir müavini: Aydan Əliyeva

Email: aydan.aliyeva@sport.edu.az