Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası

Nizam-intizam komissiyası