Azerbaijan State Academy of Physical Education and Sport

Atletikanın nəzəriyyəsi və tədrisi metodikası

Tədris proqramına keçid