Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası

Beynəlmiləlləşmə siyasəti

Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının Beynəlmiləlləşmə siyasəti haqqında sənədi ilə aşağıda qeyd olunan link vasitəsilə tanış ola bilərsiniz: