Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası

Pedaqoji və istehsalat təcrübəsi şöbəsi

Pedaqoji və istehsalat təcrübəsi şöbəsinin müdiri: Günay Fərzəliyeva

Email: gunay.farzaliyeva@sport.edu.az

 

Sənədlər: