Azerbaijan State Academy of Physical Education and Sport

Yüksək dərəcəli idmançıların hazırlanmasının nəzəriyyəsi və metodikası

Tədris proqramına keçid