Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası

Elmi xəbərlər jurnalı

Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının Elmi Xəbərləri idmanın aktual problemlərinə toxunan, araşdırma və təcrübə yolu ilə idman biliklərini təkmilləşdirmək məqsədi ilə nəşr olunan, resenziyalı elektron elmi jurnaldır. İdman idarəçiliyi, idman məşqçiliyi, idman araşdırmaları, idman tibb, idman fitnes və sağlamlıq da daxil olmaqla idmanın bir çox istiqamətlərini əhatə edir. Jurnal oxuculara idmanın bütün sahələrindəki irəliləyişləri özündə əks etdirən aktual məlumatlar təqdim etməyə çalışır. Nəşr edilmiş məqalələr həm ətraflı elmi metodları, həm də idman mütəxəssislərinə yönəlmiş rəhbər nəticələrə malikdir və bu sahədə dərhal tətbiq etməyə imkan verir. Jurnal ildə dörd dəfə azərbaycan, rus və ingilis dillərində onlayn nəşr olunur və çap versiyası abunə ilə təqdim olunur.

Daha ətraflı məlumat üçün: www.sportsciencejournal.org 

 

Elmi xəbərlər jurnalları: 

 

2021

ELMİ XƏBƏRLƏRİ JURNALI 2021-1

ELMİ XƏBƏRLƏRİ JURNALI 2021-2

ELMİ XƏBƏRLƏRİ JURNALI 2021-3

ELMİ XƏBƏRLƏRİ JURNALI 2021-4

 

2022

ELMİ XƏBƏRLƏRİ JURNALI 2022-1

ELMİ XƏBƏRLƏRİ JURNALI 2022-2

ELMİ XƏBƏRLƏRİ JURNALI 2022-3

ELMİ XƏBƏRLƏRİ JURNALI 2022-4

 

2023

ELMİ XƏBƏRLƏRİ JURNALI 2023-1

ELMİ XƏBƏRLƏRİ JURNALI 2023-2

ELMİ XƏBƏRLƏRİ JURNALI 2023-3

ELMİ XƏBƏRLƏRİ JURNALI 2023-4

 

2024

ELMİ XƏBƏRLƏRİ JURNALI 2024-1