Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası

Tibb məntəqəsi

Tibb məntəqəsinin müdiri: Aytən Cəfərova

Email: aytan.jafarova@sport.edu.az