Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası

Qanunvericilik aktları

  • Ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat və magistratura səviyyələrində, əsas (baza ali) tibb təhsilində və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının magistratura səviyyəsində kredit sistemi ilə tədrisin təşkili QAYDALARI

https://e-qanun.az/framework/27030

 

  • Ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat və magistratura səviyyələrində, əsas (baza ali) tibb təhsilində təhsilalanların köçürülməsi, xaric edilməsi, bərpa olunması və akademik məzuniyyət götürülməsinə dair QAYDALARI

https://e-qanun.az/framework/37146

 

  • Azərbaycan Respublikasının ömürboyu təhsil üzrə Milli Kvalifikasiyalar Çərçivəsi

https://e-qanun.az/framework/39622

 

  • Təhsil müəssisələrinin akkreditasiyası Qaydaları

https://e-qanun.az/framework/46460

 

  • Ali təhsil müəssisəsinin institusional akkreditasiyası üzrə qiymətləndirmə Meyarları

https://e-qanun.az/framework/52566

 

  • Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının QANUNU

https://e-qanun.az/framework/18343

 

  • Ali təhsil pilləsinin dövlət standartı və proqramı

https://e-qanun.az/framework/19531

 

  • Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının xarici ölkələrdə, əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikasında təhsil alması Qaydaları

https://e-qanun.az/framework/29964