Azerbaijan State Academy of Physical Education and Sport

Yüksək dərəcəli idmançıların hazırlığının monitorinqi və proqnozlaşdırılması

Tədris proqramına keçid