Azerbaijan State Academy of Physical Education and Sport

Anatomiya və idman morfologiyası

Tədris proqramına keçid