Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası

Strateji inkişaf komissiyası