Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası

İnsan resursları şöbəsi

İnsan resursları şöbəsinin müdiri: Fatma Məmmədova

Email: fatma.mammadova@sport.edu.az

 

Şöbə 3 bölmədən ibarətdir:

  • Kadrlarla iş bölməsi

Müdir: Qocayeva Dilrubə

Email: dilruba.gojayeva@sport.edu.az

  • Hərbi uçotun təşkili bölməsi

Müdir: Quliyeva Mahnur

Email: mahnur.guliyeva@sport.edu.az

  • Əcnəbi əməkdaşlarla iş, qiymətləndirmə və təlim bölməsi

Müdir: Eyvazova Nuranə

Email: nurana.eyvazova@sport.edu.az

 

Sənədlər:

 

 

 

 

İş planları: