Azerbaijan State Academy of Physical Education and Sport

Gimnastikada yüksək dərəcəli idmançıların hazırlığında elmi tədqiqat işləri

Tədris proqramına keçid