Azerbaijan State Academy of Physical Education and Sport

Seçilmişidman növünün nəzəriyyəsi və metodikası (Basketbol)

Tədris proqramına keçid