Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası

Maliyyə və təsərrüfat departamenti

Maliyyə və təsərrüfat departamentinin direktoru: Rəfail Niftəliyev

Email: rafail.niftaliyev@sport.edu.az

 

Departament 3 şöbədən ibarətdir:

  • Maliyyə və mühasibat uçotu şöbəsi

Müdir: Şikarova Heyran

Email: heyran.shikarova@sport.edu.az

  • Texniki təminat şöbəsi

Müdir: Hacıyev İsmayıl

Email: ismayil.hajiyev@sport.edu.az

Müavin: Əliyeva Səidəxanım

Email: saidakhanim.aliyeva@sport.edu.az

  • Təsərrüfat şöbəsi

Müdir: Abbasov Tirman

Email: tirman.abbasov@sport.edu.az

Müavin: Nəsibov Fuad

Email: fuad.nasibov@sport.edu.az

Müavin: Bədirxanova Tahirə

Email: tahira.badirkhanova@sport.edu.az

 

Sənədlər: