Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası

Tədris prosesinə nəzarət və tyutor xidməti şöbəsi

Tədris prosesinə nəzarət və tyutor xidməti şöbəsinin müdiri: Gülnar Qarazadə

Email: gulnar.garazade@sport.edu.az

 

Tədris prosesinə nəzarət və tyutor xidməti şöbəsinin müdir müavini: Günay Əliyeva

Email: gunay.aliyeva@sport.edu.az

 

Şöbə 2 hissədən ibarətdir:

  • Tədris prosesinə nəzarət bölməsi

Müdir: Mirzəyeva Balış 

Email: balish.mirzayeva@sport.edu.az

  • Tyutor xidməti

Müdir: Əliyeva Ülviyyə

Email: ulviyya.aliyeva@sport.edu.az

 

Sənədlər: