Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası

Doktorantura şöbəsi