Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası

İnformasiya texnologiyaları və tədrisdə innovasiyalar departamenti

İnformasiya texnologiyaları və tədrisdə innovasiyalar departamentinin direktoru: Şaiq Məmmədli 

Email: shaiq.mammadli@sport.edu.az

 

Departament 4 şöbədən ibarətdir:

  • İnformasiya texnologiyaları və sistemləri şöbəsi

Müdir: Cabbarlı Təbriz

Email: tabriz.jabbarli@sport.edu.az

  • Elektron idarəetmə şöbəsi

Müdir: Nəbiyeva Günel

Email: gunel.dadasheva@sport.edu.az

  • Tədrisdə innovasiyalar mərkəzi

Müdir: Cavadova Lalə

Email: lala.javadova@sport.edu.az

  • İmtahan mərkəzi

Müdir: Kəngərli Nərmin

Email: narmin.bakhshaliyeva@sport.edu.az

 

Sənədlər: