Azerbaijan State Academy of Physical Education and Sport

Bədən tərbiyəsi və idmanın tarixi və metodologiyası

Tədris proqramına keçid