Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası

Daxili keyfiyyət komissiyası