Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası

İkitərəfli mobillik müqaviləsi

UNIVERSIDADE DO PORTO ilə ikitərəfli mobillik müqaviləsi

Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası ilə Portuqaliyanın Universidade de Porto ali təhsil müəssisəsi arasında tələbələrin, pofessor-müəllim və inzibati heyətin akademik və peşəkar keyfiyyətlərinin təkmilləşdirilməsi məqsədilə mobillik üzrə ikitərəfli müqavilə imzalanmışdır. Müqaviləyə əsasən hər iki tərəfdən olan nümayəndələr öz təhsil müəssisəsinin maliyyələşməsi hesabına mübadilədə iştirak edə bilərlər.