Azerbaijan State Academy of Physical Education and Sport

Fiziki tərbiyənin və idmanın fiziologiyası

Tədris proqramına keçid