Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası

Psixoloji dəstək xidməti

Mail: psysupport@sport.edu.az

Aşağıda təmin olunmuş müraciət linki Akademiyada təhsilalanların və təhsilverənlərin mənəvi-psixoloji, sağlam və təhlükəsiz pedaqoji mühitini təmin etmək, eləcə də təhsilalanların akademik nailiyyətlərinin artırılması, o cümlədən meyil və maraqlarını aşkara çıxarmaq və onun əsasında keyfiyyətin təkmilləşdirilməsi istiqamətində müvafiq tədbirlər planının hazırlanmasına xidmət edir.

Müraciət linkinə daxil olaraq, fərdi konsultasiya üçün qeydiyyatdan keçə bilərsiniz. 

Müraciət linki