Azerbaijan State Academy of Physical Education and Sport

Orqanizmin hərəki aktivliyi və fiziki iş qabiliyyətinin fizioloji əsasları

Tədris proqramına keçid