Azerbaijan State Academy of Physical Education and Sport

Bədən tərbiyəsi və idmanın müasir problemləri

Tədris proqramına keçid