Azerbaijan State Academy of Physical Education and Sport

Gimnastikada yüksək dərəcəli idmançıların hazırlanmasının nəzəriyyəsi və metodikası

Tədris proqramına keçid