Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası

Tələbə və könüllülərlə iş şöbəsi

Tələbə və könüllülərlə iş şöbəsinin baş mütəxəssisi: Nəzrin Ömərzadə

Email: nazrin.omarzada@sport.edu.az 

 

Sənədlər: