Azerbaijan State Academy of Physical Education and Sport

Abdominal cərrahi əməliyyatlardan sonrakı reabilitasiya

Tədris proqramına keçid