Azerbaijan State Academy of Physical Education and Sport

Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya (Alman dili)

Tədris proqramına keçid