Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası

Daxili sənədlər

Prosedurlar

-

 

Qaydalar 

-

 

Təlİmatlar

-