Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası

Rektor

Rektorun salamı