Azerbaijan State Academy of Physical Education and Sport

Google Scholar

Soyadı, adı, atasının adı

Vəzifəsi

Elmi adı və dərəcəsi

Google Scholar elmi axtarış sistemində profili

1

Kələntərli Nailə Merac qızı

Kafedra müdiri, Professor əvəzi

Mexanika üzrə elmlər doktoru

Google Scholar

2

Əbiyev Telman Qulam oğlu

Dosent

Dosent, Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru (əməkdar müəllim)

Google Scholar

3

Əliyeva Elnarə Məmmədyar qızı

Dosent

Dosent, Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru

Google Scholar

4

Qasımov Əfqan Sudef oğlu

Dosent

Dosent

Google Scholar

5

İsrafilov Vəli Vəliyullah oğlu

Dosent

Dosent, İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru

Google Scholar

6

Hacızadə Natiq Dadaş oğlu

Baş müəllim

 

Google Scholar

7

Vəliyeva Şəhla Mikayıl qızı

Baş müəllim

 

Google Scholar

8

Əliyeva Sevinc Fazil qızı

Baş müəllim

 

Google Scholar

9

Mönsümöva Mehriban Nazim qızı

Baş müəllim

 

Google Scholar

10

Həsənova Gülnar Fazil qızı

Müəllim

 

Google Scholar

11

Həşimova Albina Çingiz qızı

Müəllim

 

Google Scholar

12

Veysəlova Aynel Teymur qızı

Müəllim

 

Google Scholar

13

Məmmədzadə Müjkan Əbdüləli qızı

Müəllim

 

Google Scholar

14

Əhmədova Aza Namiq qızı

Müəllim

 

Google Scholar

15

Əzizov Fuad Cavanşir oğlu

Müəllim

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru

Google Scholar