Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası

Fiziki hazırlıq kafedrası