Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası

Kitabxana

Təhsil prosesinin keyfiyyətinin artırılması, eləcə də rəqəmsal resursların istifadəsinin genişləndirilməsi çərçivəsində tam funksional elektron kitabxana yaradılıb və 200 000-dən çox tədris vəsaiti olan kitab fondu yenidən qurulub. Kitabxana üçün müəllif və nəşriyyatlardan 3189 ədəd ədəbiyyat alınıb. Bunlardan 2600 ədədi dərslik, 589 ədədi isə elmi ədəbiyyatdır, 11 adda qəzet, 6 adda jurnala abunə olunub.