Azerbaijan State Academy of Physical Education and Sport

Təhsil zamanı fasilə (akademik məzuniyyət) götürə bilərəmmi?

Təhsildə fasilə vermək istədikdə tələbəyə akademik məzuniyyət verilir. Akademik məzuniyyət aşağıdakı hallarda və müddətdə verilir:

- müddətli hərbi xidmətə çağırıldıqda – xidmət müddətində;

- ailə vəziyyətinə görə – 2 il müddətinədək;

- səhhətinə görə – həkim-məsləhət komissiyasının arayışında göstərilən müddətə;

- sosial məzuniyyətə çıxdıqda – qanunvericiliklə müəyyən olunmuş müddətdə;

- müxtəlif proqramlar əsasında xarici ölkələrə təhsil almağa getdikdə – proqramda göstərilən müddətdə;

Qeyd edək ki, akademik məzuniyyətdən qayıdan şəxslər tədris prosesinə növbəti semestrdən buraxılırlar.

Daha ətraflı: https://e-qanun.az/framework/37146