Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası

İdman Menecmenti və Kommunikasiya

İdman menecmenti və kommunikasiyası üzrə bakalavr proqramı öz karyerasını peşəkar kommunikasiya bacarıqları ilə idmanda inzabatçılıq, planlaşdırma, təşkiletmə və marketinq yönümlü peşələrə yiyələnmək istəyənlər üçün geniş imkanlar açır.

Azərbaycan regionun aparıcı idman ölkəsi olaraq tanınır. Bundan irəli gələn tələblərə uyğun olaraq beynəlxalq idman sektorunda rəqabətə davamlı, səriştəli, peşəkar kadr hazırlığına təlabat var. Proqramın məzunları çoxsaylı dövlət və qeyri dövlət sektorunda fəaliyyət göstərən idman təşkilatlarında, eləcə də qeyri idman sektorlarında sosial layihələrin həyata keçirilməsi sahəsində də hazırlıqlı kadr olaraq fəaliyyət göstərəcəklər.

Əsaslı elmi-praktik biliklərə söykənən İdman Menecmenti və Kommunikasiyası üzrə bakalavr proqramı Avropa Kredit Transfer Sistemi (Balonya) əsasında hazırlanıb. 240 kreditdən və 4 il təhsil müddətindən ibarətdir. Cari proqram ən yaxşı beynəlxalq təcrübə əsasında təsis edilib. Burada Azərbaycan təhsil sisteminin tələblərinə və beynəlxalq təcrübəyə uyğun olaraq, İdman menecmenti, İdman komunikasiyası, İdman iqtisadiyatı, Marketing prinsipləri, Media və ictimai əlaqələr və s. fənlər tədris olunacaqdır.

İdman Menecmenti və Komunikasiyası tələbələri intensiv olaraq təcrübə proqramlarına, praktiki işlərə cəlb olunacaqlar. Bu proses onların öyrəndikləri ixtisası daha yaxşı mənimsəmələrinə və gələcəkdə daha asan iş tapmalarına kömək edəcək.

Təqdim olunan bakalavr proqramı müvafiq istiqamətlərdə hərtərəfli biliyə malik mütəxəssislər hazırlanmasını qarşıya məqsəd qoyub. Bu mütəxəssislər yüksək rəqabətlilik şəraitində beynəlxalq arenada söz sahibi olacaqlar.